Největší showroom a servis čtyřkolek ve Zlíně

E-shop Vstoupit »

6 + 1 tip, jak pečovat o svou čtyřkolku

Pořídili jste si čtyřkolku. Ať už ji využíváte jako pomocníka při práci, nebo je to pro vás zdroj zábavy, nezapomeňte o ni řádně pečovat. Pravidelná údržba stroje zajistí, že bude čtyřkolka plnit přesně ty požadavky, které na ni máte. Ježdění bude bezpečné a prodloužíte životnost celého zařízení. Základem je pravidelná kontrola a několik jednoduchých úkonů, které jistě zvládnete. Další věci můžete nechat na autorizovaném servisu.

V tomto článku si projdeme vybrané body údržby, které provádějte před každou jízdou. Přesné informace o pravidelných úkonech souvisejících se servisem a údržbou najdete v uživatelské příručce konkrétní čtyřkolky.

1. Pneumatiky jsou základ

Než vůbec nastartujete, zkontrolujte pneumatiky. Právě pneumatiky mohou být při jízdě vystaveny velké námaze, především při zrychlování, brždění nebo zatáčení. Pozornost věnujte jejich opotřebení. Pneumatiku považujeme za ojetou, je-li hloubka dezénu menší než 4 mm, doporučuje se však vyměnit ji ještě dříve. Jízda na ojetých pneumatikách se stává zbytečně riskantní a je proto vhodné pořídit nové. Jestliže objevíte na pneumatikách nějaké poškození, je na čase je také vyměnit. To je lepší přenechat servisu. Na vás je kontrola tlaku v pneumatikách. Obecně se pohybuje v rozmezí od 0,25 do 0,8 barů, vyplatí se dodržovat doporučení výrobce pneumatik. Nižší hodnoty volíme pro větší kontakt pneumatiky s terénem, nebo pokud něco táhneme. Vyšší tlak využijeme při rychlejší jízdě a jízdě po silnici.

Správný tlak v pneumatice zajišťuje její maximální životnost při zachování přilnavosti a stability. Nezapomínejte, že díky tlaku drží pneumatika svůj optimální konstrukční tvar. Nízký tlak způsobuje zahřívání pláště, kostra pneumatiky je nevhodně zatěžována a dochází k rychlejšímu opotřebení kontaktní vrstvy. Na druhé straně příliš vysoký tlak má za následek rychlé opotřebení středové části kontaktní plochy.

2. Neteče nikde nic?

Ještě nestartujte! Obejděte stroj a dobře si prohlédněte, jestli je vše tak, jak má být – především jestli nejsou některé části poškozené. Týkat se to může jak šasi strojů, tak elektroinstalace nebo kapalin.

S tím souvisí i prohlídka, která odhalí, jestli někde neuniká kapalina. Nezapomínejte se podívat pod čtyřkolku. Pokud je tam sucho bude vše v pořádku. Jestliže je na zemi nějaká louže, může se jednat o několik zdrojů: motorový olej, převodový olej, olej zadní a přední rozvodovky, chladicí kapalina, olej v tlumičích – a pozor si rozhodně dejte na únik paliva.

Čas od času pohledem zkontrolujte, jestli jste promazali vše, co podle plánu pravidelné údržby promazané má být. U čtyřkolek s přenosovým řetězem věnujte pozornost jeho předepsanému prověšení, očištění a namazání. Při používání čtyřkolky v náročných podmínkách a ve vlhkém nebo prašném prostředí provádějte kontroly, výměny a promazání častěji.

3. Kontrolujte hladinu olejů

Věnujte pravidelně pozornost množství jednotlivých kapalin. U paliva se to rozumí samo sebou, ale nezanedbávejte ani kontrolu správné hladiny jednotlivých olejů. Při vlastním měření umístěte čtyřkolku na rovnou plochu. V případě kontroly motorového oleje nechte motor běžet asi 30 vteřin na volnoběh. Po několika minutách, kdy je stroj v klidu, steče olej zpět do nádrže a je možné zjistit jeho množství pomocí očištěné měrky na uzávěru. U dalších olejových náplní postupujte podobně, jen motor není třeba nastartovat.

Oleje měňte v předepsaných intervalech. To už vyžaduje trochu zručnosti, ale je možné vše nechat na servisu.

4. Motor potřebuje chladit

Správnou funkci motoru nelze zajistit bez chlazení. I zde provádějte kontrolu pravidelně. Jestliže pomocí měrky zjistíte hladinu pod ryskou označující minimum, kapalinu doplňte. Vždy je vhodné použít takovou chladicí směs, která bude plnit svou funkci i v nejchladnějších podmínkách, které lze v dané oblasti očekávat.

I v případě chladicí kapaliny existuje servisní interval, kdy je třeba celý obsah chladicí soustavy vyměnit. Nezapomínejte, že při plnění se mohou tvořit vzduchové kapsy. Po prvním naplnění chladicího systému nechte motor běžet po dobu asi pěti minut, pak jej vypněte a znovu doplňte chladicí systém až po spodek nalévacího hrdla chladiče.

Pokud na čtyřkolce jezdíte pravidelně, dopřejte přibližně jednou týdně péči také vzduchovému filtru. Doporučujeme ho demontovat, opatrně vyčistit jednotlivé části a po nějaké době ho vyměnit.

5. Aby dobře fungovaly brzdy

Ať už chcete jezdit rychle, nebo pomalu, určitě budete chtít jednou zastavit. Pravidelně proto věnujte pozornost také hladině brzdové kapaliny. Nedostatečné množství brzdové kapaliny může zavzdušnit brzdový systém, případně zapříčinit nesprávnou funkci brzd. Před jízdou zkontrolujte, jestli je hladina brzdové kapaliny nad spodní ryskou, a v případě potřeby ji doplňte.

Vždy doplňujte stejný typ brzdové kapaliny. Míchání různých typů může způsobit špatné brzdné vlastnosti. Při doplňování dávejte pozor, aby do hlavního brzdového válce nevnikla voda. Voda výrazně snižuje bod varu brzdové kapaliny a může vést k nefunkčnosti brzdového systému (zablokování brzd párou). Kompletní výměnu brzdové kapaliny raději přenechte odborníkům.

6. Bez baterie se nejede

Je na čase nastartovat. K tomu ovšem potřebujete funkční baterii, proto také o ní se pravidelně starejte. Především v zimních měsících dostává zabrat. Pokud stroj nepoužíváte měsíc nebo déle, vyjměte baterii a uložte ji na chladném, tmavém místě (alespoň jednou měsíčně změřte její kapacitu a případně i dobijte). Před opětovnou instalací baterie, je třeba zajistit její maximální nabití. K tomu používejte vhodnou nabíječku akumulátorů, podle používaného typu baterie, nevhodná nabíječka může baterii zkrátit životnost. Pohlídejte si, aby byla baterie správně zapojená (kladný pól zapojujte jako první) a dostatečně upevněná.

Před vlastní jízdou je dobré kontrolovat také osvětlení čtyřkolky. Nikdy totiž nevíte, kdy i přes vaše plány bude třeba změnit trasu a rázem se stanete účastníkem silničního provozu.

7. Nezapomínejte na čistotu

Obecně se doporučuje udržovat celou čtyřkolku co nejčistší. Je to jeden z faktorů, který zajistí správnou funkci celé řady komponentů, jako jsou tlumiče, brzdy, ložiska, chladič a další. Aby vám vaše čtyřkolka dobře sloužila, je dobré věnovat jí pravidelně trochu času. To se týká nejen údržby před jízdou, ale i čištění stroje po ní.

© Slobag Group s.r.o. | ochrana osobních údajů

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top